till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar

Standardiseringsarbetet bekostas huvudsakligen av dem som deltar. Deltagarna betalar ofta en projektavgift till standardiseringsorganet, som kan vara SIS, SEK eller ITS. Utöver avgiften ska deltagarna stå för sina egna kostnader i samband med till exempel internationella möten och konferenser. Detta är en av orsakerna till att representationen till stor del består av ekonomiskt starka intressenter.

Bidragen kan sökas av SKA-rådets målgrupper som är:
ideella organisationer såsom konsument-, arbetstagar-, miljöorganisationer samt andra ideella riksorganisationer som i sina stadgar utgår från ett tydligt användarperspektiv. Med "användare" avser rådet slutanvändare såsom konsumenter, arbetstagare, patienter, ”allmänheten”, privatpersoner etc. Med användare avses inte t.ex. företag, branschorganisationer, yrkesförbund, kommuner och landsting eller sammanslutningar därav.

Din organisation kan få bidrag till
projektavgifter
resor till vissa internationella möten
seminarier och utbildningar


Bidrag till projektavgifter

Ansökan om bidrag till projektavgift (pdf)

Senaste datum för ansökningar om bidrag till projektavgift är den 1:a oktober respektive år.

Glöm inte att bifoga:
Din organisations stadgar och senaste bokslut.

När SKA-rådet beslutar om bidrag utgår rådet från definitionen av målgrupperna och regeringens riktlinjer som prioriterar ett brett allmänintresse.


Resebidrag

Information om att söka resebidrag (pdf)
Ansökan resebidrag (pdf)
Reserapport (pdf)

Ansökan ska vara inne senast en månad före aktuell resa.
OBS! Inga ansökningar godkänns efter att resan genomförts.


Fyll i och skicka in

Fyll gärna i på skärmen och spara en kopia i din dator.
Skriv ut och underteckna.
Skicka ansökningarna och övriga dokument per e-post till:
info@skaradet.se

Resebidrag:
Reseräkning inklusive originalkvitton postas till:
SKA-rådet
Sveriges Standardiseringsförbund
c/o SIS
Box 45443
104 31 Stockholm


Läs mer

SKA-rådets riktlinjer för bidrag till projektavgifter och resor

SKA-rådets riktlinjer för bidrag till projektavgifter och resor (pdf)


  Närmare 250 miljoner datoranvändare världen över arbetar framför en TCO-märkt bildskärm.

Läs mer >
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss