till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar
 

Bidrag har bland annat gått till följande projekt:

Barns säkerhet o hälsa >

Tillgänglighet >

Tjänster >

Miljö >

Sjukvård >

Produktsäkerhet, arbetsredskap,
arbetsmiljö m.m. >Tillgänglighet

Bildsymboler
Boendetjänster för äldre
Digitala lärplattor
Ergonomi
e-Tillgänglighet
Gånghjälpmedel
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
Järnvägar
Lättöppnade förpackningar
Rullstolar
SIS Samordningsgrupp för tillgänglighet
Språkteknologi
Taktila indikatorer och tillgängliga trafiksignaler
Teckenrepresent. och användargränssnitt
Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
Tillgänglighet till vägfordon


Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss