till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar


Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet, bildades 1990 (som SSR Konsumentråd) för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet. För att kunna göra detta får SKA-rådet en del av de pengar som regeringen fördelar till standardiseringsarbetet. Pengarna används till att stödja användarna med ekonomiska bidrag, utbildning och information.

Från början arbetade rådet för konsumenternas intressen, men sedan år 2000 har kretsen av användare vidgats. Enligt regeringsuppdraget ska SKA-rådet främja användarinflytande från ideella organisationer. Standardiseringsarbete av brett allmän intresse ska prioriteras.

SKA-rådets uppgifter är bland annat att:
öka medvetenheten om användarfrågornas betydelse
stärka användarnas medverkan i olika standardiseringsprojekt, nationellt och internationellt
följa och utvärdera standardiseringsprojekt som är av särskilt intresse för användarna
delta i internationellt samarbete

I SKA-rådet finns representanter för Arbetsmiljöverket, Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sverige, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, LO och TCO.

Läs mer:

Presentation av SKA-rådet 2018

Read about us:

Information about Swedish Standards Consumers & Workers Council (SKA-rådet) in English

Ledamöterna är för närvarande:
Mikael Schmidt (Ordförande), Konsumentverket
mikael.schmidt@konsumentverket.se
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
mia.ahlgren@funktionsratt.se
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet (Vice ordförande)
hans.von.axelson@mfd.se

My Billstam, LO
my.billstam@lo.se
Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter
jens.henriksson@sverigeskonsumenter.se
Jens Åhman, Arbetsmiljöverket
jens.ahman@av.se
Ebba Magnusson, Naturskyddsföreningen
ebba.magnusson@naturskyddsforeningen.se
Mikael Dubois, TCO
mikael.dubois@tco.se

Sekreterare:

Helene Edmark
Telefon: 08-555 520 54
E-post: info@skaradet.se

Rådets adress är:
SKA-rådet
Sveriges Standardiseringsförbund
c/o SIS
Box 45443
104 31 Stockholm

 

Sveriges Standardiseringsförbund är de svenska standardiseringsorganens samarbetsorganisation.

Till hemsidan >
  Maskiner och utrustning ska vara utformade så att de passar både kvinnor och män. Det är en europastandard som fackliga organisationer drivit igenom.

Läs mer >

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss