till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar


Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet, bildades 1990 (som SSR Konsumentråd) för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet. För att kunna göra detta får SKA-rådet en del av de pengar som regeringen fördelar till standardiseringsarbetet. Pengarna används till att stödja användarna med ekonomiska bidrag, utbildning och information.

Från början arbetade rådet för konsumenternas intressen, men sedan år 2000 har kretsen av användare vidgats. Enligt regeringsuppdraget ska SKA-rådet främja användarinflytande från ideella organisationer. Standardiseringsarbete inom nya områden ska prioriteras.

SKA-rådets uppgifter är bland annat att:
öka medvetenheten om användarfrågornas betydelse
stärka användarnas medverkan i olika standardiseringsprojekt, nationellt och internationellt
följa och utvärdera standardiseringsprojekt som är av särskilt intresse för användarna
delta i internationellt samarbete

I SKA-rådet finns representanter för Arbetsmiljöverket, Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sverige, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, LO och TCO.

Läs mer:

Presentation av SKA-rådet 2020

Read about us:

Presentation of the Swedish Standards Consumers & Workers Council (SKA-rådet) 2020, in English


Ledamöterna är för närvarande:
Kristofer Johannesson, Konsumentverket (Ordförande)
kristofer.johannesson(at)konsumentverket.se
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
mia.ahlgren(at)funktionsratt.se
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet (Vice ordförande)
hans.von.axelson(at)mfd.se

Tina Nordling, LO
tina.nordling(at)lo.se   
Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter
jens.henriksson(at)sverigeskonsumenter.se
Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket
torben.vincentsen(at)av.se
Ebba Magnusson, Naturskyddsföreningen
ebba.magnusson(at)naturskyddsforeningen.se
Mikael Dubois, TCO
mikael.dubois(at)tco.se
Karin Fristedt, Saco
karin.fristedt(at)saco.se

Sekreterare:

Anna Mickols
Telefon: 08-555 521 77
E-post: info(at)skaradet.se

Rådets adress är:
SKA-rådet
Sveriges Standardiseringsförbund
c/o SIS
Box 45443
104 31 Stockholm

 

Sveriges Standardiseringsförbund är de svenska standardiseringsorganens samarbetsorganisation.

Till hemsidan >
  Maskiner och utrustning ska vara utformade så att de passar både kvinnor och män. Det är en europastandard som fackliga organisationer drivit igenom.

Läs mer >

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss