till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar
 

Arbetsmiljö >

Säkerhet >

Miljökrav >


bildskärm
 

Brukarorganisationer ställde krav på datortillverkares miljöpolicy.TCO-märkning av datorer
- ett effektivt samarbete mellan
användare och miljörörelse

av Per Erik Boivie, TCO

250 miljoner persondatoranvändare sitter idag framför en TCO-märkt bildskärm. Standarden som TCO och Svenska Naturskyddsföreningen stegvis har utvecklat har blivit en de facto standard i världen. Den bygger på internationella standarder från ISO och EU som har skärpts utifrån de användar- och miljökrav som TCO och SNF ställt.

Med TCO´92 kom de första kraven:
TCOs krav på låga elektriska- och magnetiska fält och Nuteks kravspecifikation på energieffektivitet lades till den europeiska standarden för el- och brandsäkerhet -EN 60 950.

TCO´95 utökade ISO 9241 med hårda ergonomiska krav som gick långt utöver ISOs standard. Dessutom infördes krav på att tillverkare skulle ha en miljöpolicy och ha påbörjat ett arbete för att bli ISO 14001-certifierade eller EMAS-registrerade.

Med TCO´99 skärptes kraven ytterligare och krav på att tillverkaren skulle vara ISO 14001-certifierad eller EMAS-registerad före år 2001 infördes.

Därefter har TCO´03 presenterats, som på nytt skärpt kraven på olika områden.

Märkningens framgång beror till stor del på att TCO och SNF genom sina krav såg till helheten. Det handlade inte bara om säkerhet utan om att det även skulle vara lätt att arbeta vid skärmen utan att drabbas av synbesvär och ögontrötthet. Skärmen skulle dra så lite el som möjligt och hålla länge, vilket också påverkar ekonomin. Den skulle vara fri från kemikalier och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö och lätt att demontera i samband återvinning.

Att organisationer som representerar användare och miljörörelse står bakom märkningen gör den trovärdig.

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss